۱۳۹۱ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

به زود جلسه مشترک قوای سه گانه افغانستان تشکیل می شود.

رییس جمهورکرزی خواهان نشست فوق العاده قوای سه گانه دولت درباره چگونگی مبارزه با فساد اداری شده است.
گفته می شود عمده ترین هدف این نشست تصمیم گیری در مورد مبارزه با فساد ادرای است. 
قضیه کابل بانک، مافیای دولتی مواد مخدر، ادارات موازی، تقلب در انتخابات به عنوان  موارد برجسته فساد اداری  در رسانه ها مطرح بحث بوده است.

جامعه جهانی به عنوان همکار و تمویل کنند عمده برنامه های انکشافی و امنیتی افغانستان، همیشه در کنفرانسهای مختلف از جمله نشست شیکاگو مبارزه با فساد اداری را به عنوان یک شرط و موردی که باید از سوی دولت افغانستان تضمین گردد مطرح کرده است. 
مردم چشم به راه است که قوای سه گانه، به ویژه شورای ملی افغانستان به عنوان نمایندگان مردم، در این زمینه چه تصمیم خواهد گرفت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر